Politechnika Gdańska
Wydział Mechaniczny

Zakład Biomateriałów i Iżynierii Materiałowej
by Krzysztof Krzysztofowicz

WERSJA POLSKA
ENGLISH VERSION
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ


INFORMACJE DLA STUDENTÓW


Godziny konsultacji pracowników Zakładów
Informacje dla kierunku międzywydziałowego ENERGETYKA
Zaliczenie Podstawy Inżynierii Materiałowej wyniki i pytania

Materiały do wykładów

Wykład: Materials Science, W Mech, MiBM, s.1
Wykład: Materiałoznawstwo, W Mech, MiBM, s.1, grupy 1-5
Wykład: Materiałoznawstwo, W Mech, MiBM, s.1, grupy 6-10
Wykład: Materiałoznawstwo, W Mech, Inżynieria Mechaniczno-medyczna, Mechatronika, s.1
Wykład: Materiałoznawstwo II, W Mech
Wykład: Dobór materiałów konstrukcyjnych, W Mech.
Wykład: Metalurgia proszków, W Mech.
Wykład: Podstawy inżynierii materiałowej, IM, sem.III
Wykład: Mikroskopia optyczna i elektronowa, IM, sem.VIII
Wykład: Materiały kompozytowe, IM, sem.VI (inż.)
Wykład: Ochrona Środowiska, IM, sem.VI
Wykład: Technologie materiałowe, IM, sem.V
Wykład: Technologie materiałowe, IM, sem.VI
Wykład: Biomateriały oraz harmongoram zajęć, IM
Wykład: Biomateriały oraz harmongoram zajęć, IMM

Harmonogramy laboratoriów

Harmonogram laboratorium z przedmiotu Materiały a postep cywlizacji, IM, sem.1
Harmonogram laboratorium z Materiałoznawstwa 1, W Mech, sem.2
Harmonogram laboratorium z Podstaw Inżynierii Materiałowej, Inż. Mat.
Harmonogram laboratorium z Mikroskopii optycznej i elektronowej, Inż. Mat., III rok
Harmonogram laboratorium z Materiałoznawstwa II, MiBM, sem.2
Harmonogram laboratorium z Materiałoznawstwa II, Inż. Mat., sem.7
Harmonogram laboratorium z Technologii Materiałowych, MiBM sem 4, Mechatronika sem 4 oraz IM-M sem 2
Harmonogram laboratorium z Materiałoznawstwa III, WM, sem.3
Harmonogram laboratorium z Technologii Materiałowych, IM międzywydziałowa, sem.5
Harmonogram laboratorium z przedmiotu Mechanizmy niszczenia materiałów, IM I-szy stopień, sem.7
Harmonogram laboratorium z Metali i Stopów I, IM międzywydziałowa, sem.5
Harmonogram laboratorium z przedmiotu Materiały strukturalne specjalne, IM I-szy stopień, sem.6
Harmonogram laboratorium z przedmiotu Biomateriały, IM, IMM, I-szy stopień
Harmonogram laboratorium z przedmiotu Biomateriały, ETI, sem.2
Harmonogram laboratorium z Metali i Stopów II, IM międzywydziałowa, sem.8
Harmonogram laboratorium z Nowoczesnych Materiałów Konstrukcyjnych, W Mech, sem.7
Harmonogram laboratorium z Obróbki Cieplnej, IM, sem.7
Harmonogram laboratorium z Materiałów konstrukcyjnych, Energetyka (miedzywydziałowy), sem.2

Wzór tabeli na teczkę do ćwiczeńPOWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ