Politechnika Gdańska
Wydział Mechaniczny

Katedra Inżynierii Materiałowej
by Krzysztof Krzysztofowicz

Lista publikacji
2002 2003 2004
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ


2002

PUBLIKACJE W CZASOPISMACH Z LISTY FILADELFIJSKIEJ
 1. Serbiński W., Olive J.M., Frayret J.P., Desjardins D.: Morphology and corrosion characteristics of laser surface remelted Al-Si alloy at cryogenic conditions. Materials and Corrosion Vol. 53, No. 5, 2002, s. 335-340 rys. 9 bibliogr. 15 poz.
PUBLIKACJE W INNYCH CZASOPISMACH RECENZOWANYCH
 1. Czechowski M., Zieliński A.: Korozja naprężeniowa stopów aluminum i ich złączy spawanych. Ochrona przed Korozją Vol. 45, nr specj., 2002, s. 495-498 rys. 3 fot. 1 bibliogr. 8 poz.. Materiały konferencyjne. VII Ogólnopolska Konferencja KOROZJA 2002 "Problemy nowego tysiąclecia". Kraków, 17-21.06.2002.

 2. Czechowski M., Zieliński A., Chrzanowski J.: Naprężeniowe pękanie korozyjne złączy spawanych nowego stopu Al-Mg ALUSTAR. Rudy i Metale Nieżelazne Vol. 47, nr 9, s. 438-444 5 rys. tab. 1 bibliogr. 8 poz.

 3. Domżalicki P., Zieliński A., Łunarska E.: Hydrogen-enhanced stress corrosion cracking in low alloy steels in seawater. Advances in Materials Science Vol. 2, nr 1(2), 2002, s. 76-86, 5 rys. 5 fot. 3 tab. bibliogr. 19 poz.

 4. Gireń B., Szkodo M.: Relationship between cavitation resistance of laser produced alloys and their ability to work hardening. Advances in Materials Science Vol. 2, nr 1(2), 2002, s. 87-98, 8 fot., 4 rys., 3 tab. bibliogr. 16 poz.

 5. Gireń B., Szkodo M.: Cavitation erosion of chromium-cobalt coatings processed by laser beam. Inżynieria Materiałowa Vol. 23, nr 5(130), 2002, s. 523-527, 15 rys. 2 tabl. bibliogr. 19 poz.

 6. Hucińska J.: Charakterystyka zgorzelin na elementach wyposażenia wewnętrznego ze stali 18Cr-10Ni-0,5Nb w reaktorze instalacji hydrokrakingu. Ochrona przed Korozją Vol. 45, nr specj., 2002, s. 485-489, 2 rys. 10 fot. 3 tab. bibliogr. 5 poz. Materiały konferencyjne. VII Ogólnopolska Konferencja KOROZJA 2002 "Problemy nowego tysiąclecia". Kraków, 17-21.06.2002.

 7. Imielińska K., Wojtyra R: Wpływ rodzaju zbrojenia i kolejności ułożenia warstw na tolerancję zniszczeń wywołanych udarami o małej prędkości laminatów epoksydowych zbrojonych włóknem węglowym, szklanym, Kevlarowym i hybrydowych. Kompozyty (Composites), Vol. 2, nr 5, 2002, s. 364-368, rys. 8, tab. 1, bibliogr. 12 poz.

 8. Ossowska A., Łabanowski J., Zieliński A.: Wpyw nagniatania na podatność do naprężeniowego pękania korozyjnego stali austenityczno-ferrytycznej. Ochrona przed Korozją Vol. 45, nr specj., 2002, s. Materiały konferencyjne. VII Ogólnopolska Konferencja KOROZJA 2002 "Problemy nowego tysiąclecia". Kraków, 17-21.06.2002.

 9. Serbiński W., Zieliński A.: Obróbka powierzchniowa nierdzewnej stali austenitycznej. Inżynieria Materiałowa Vol. 23, nr 5(130), 2002, s. 263-266, 14 rys. 3 tab. bibliogr. 12 poz.

 10. Szkodo M., Gireń B.: Dependence of cavitation performance of superficial iron alloys on the substrate. Advances in Materials Science Vol. 2, nr 1(2), 2002, s. 99-106, 3 fot., 5 rys., 3 tab. bibliogr. 15 poz.

 11. Świeczko B., Zieliński A., Domżalicki P.: Korozja i wnikanie wodoru do stali 26H2MF. Ochrona przed Korozją Vol. 45, nr specj., 2002, s. 479-482, 3 rys. 1 fot. bibliogr. 5 poz.. Materiały konferencyjne. VII Ogólnopolska Konferencja KOROZJA 2002 "Problemy nowego tysiąclecia". Kraków, 17-21.06.2002.

 12. Zieliński A., Warmuzek M., Gazda A., Jezierska E., Chrzanowski J.: Influence of retrogression and reaging (RRA) heat treatment on microstructure, mechanical and chemical behaviour of an Al-Zn-Mg alloy. Advances in Materials Science Vol. 2, nr 1(2), 2002, s. 33-69, 4 rys. 53 fot. 2 tab. bibliogr. 15 poz.

PUBLIKACJE W RECENZOWANYCH WYDAWNICTWACH ZBIOROWYCH
 1. Augustyniak B., Chmielewski M., Piotrowski L., Głowacka M., Ćwiek J.: Badanie przyczyn wpływu procesu degradacji na zmiany własności magnetyczno-sprężystych stali 10H2M. [W] Materiały konferencyjne. III Pomorska Konferencja Naukowa Inżynieria Materiałowa 2002. Gdańsk-Wieżyca, 27.05-29.05.2002 Red. M. Głowacka, W. Serbiński. Gdańsk: Politechnika Gdańska 2002, s. 7-8, 1 fot. 1 rys. bibliogr. 8 poz.

 2. Baran-Barański M., Ćwiek J.: Kompozyty w lotnictwie i przemyśle okrętowym. W: [Materiały] V Seminarium Naukowe Studentów i Młodych Inżynierów Mechaników. Gdańsk 06-07.12.2001. Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej, Koło Naukowe "Mechanik". s. 75-91, 12 rys. 4 tab. bibliogr. 30 poz.

 3. Ćwiek J., Abusaa F.: Niszczenie wodorowe połączeń spawanych stali niskostopowych o wysokiej wytrzymałości. W: [Materiały] III Pomorska Konferencja Naukowa Inżynieria Materiałowa 2002. Gdańsk - Wieżyca, 27.05-29.05.2002. Red. M. Głowacka, W. Serbiński. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2002 s. 23-24, 1 fot. 1 tab.

 4. Gireń B., Szkodo M.: Wpływ umacniających zmian struktury wywołanych działaniem kawitacji na szybkość erozji laserowo tworzonych stopów metali [W] Materiały konferencyjne. III Pomorska Konferencja Naukowa Inżynieria Materiałowa 2002. Gdańsk-Wieżyca, 27.05-29.05.2002. Red.: M. Głowacka, W. Serbiński. Gdańsk: Politechnika Gdańska 2002 s.27-28, 1 rys. 1 tab. bibliogr. 4 poz.

 5. Głowacka M.: Zmiany właściwości stali budowlanej wywołane samorzutnym starzeniem. [W] Materiały konferencyjne. III Pomorska Konferencja Naukowa Inżynieria Materiałowa 2002. Gdańsk-Wieżyca, 27.05-29.05.2002. Red.: M. Głowacka, W. Serbiński. Gdańsk: Politechnika Gdańska 2002, s.29-30, 4 fot. 2 tab. bibliogr. 4 poz.

 6. Głowacka M., Smoleńska H.: Nieprawidłowości struktury materiału jako przyczyna awarii. [W] Materiały konferencyjne. III Pomorska Konferencja Naukowa Inżynieria Materiałowa 2002. Gdańsk-Wieżyca, 27.05-29.05.2002. Red.: M. Głowacka, W. Serbiński. Gdańsk: Politechnika Gdańska 2002, s.31-32, bibliogr. 6 poz.

 7. Hucińska J.: Rola zgorzeliny hutniczej w procesie korozji siarkowej rur stalowych 9Cr-1Mo w piecu rafineryjnym [W] Materiały konferencyjne. III Pomorska Konferencja Naukowa Inżynieria Materiałowa 2002. Gdańsk-Wieżyca, 27.05-29.05.2002. Red.: M. Głowacka, W. Serbiński. Gdańsk: Politechnika Gdańska 2002 s. 33-34, 1 rys. bibliogr. 2 poz.

 8. Hucińska J.: Sulphide corrosion behavior and mikrostructural changes of 347 stainless steel in hydrocracking reactor environments [W] CD-ROM. 15th International Corrosion Congress. Frontiers in Corrosion Science and Technology. Granada, Spain, 22.09-29.09.2002. Granada: National Centr. Metall. Res., Spanish Council Sci. Res. 2002, 5 rys. 1 tabl. bibliogr. 10 poz.

 9. Imielińska K., Wojtyra R.: Badania pola zniszczeń udarowych i absorpcji energii w laminatach hybrydowych z jednorodnych tkanin; szklanej,weglowej i aramidowej o wysokim stopniu napełnienia wloknami. [W] Materiały konferencyjne. II Pomorska Konferencja Naukowa Inżynieria Materiałowa 2002. Gdańsk-Wieżyca, 27.05-29.05.2002. Red.: M. Głowacka, W. Serbiński. Gdańsk: Politechnika Gdańska 2002 s. 35-37, rys. 2 tab. 1, bibliogr. 4 poz.

 10. Jankowski T., Głowacka M.: Uszkodzenia powierzchni wewnętrznej rur w sieciach ciepłowniczych. [W] Materiały konferencyjne. III Pomorska Konferencja Naukowa Inżynieria Materiałowa 2002. Gdańsk-Wieżyca, 27.05-29.05.2002. Red.: M. Głowacka, W. Serbiński. Gdańsk: Politechnika Gdańska 2002, s.37-38, bibliogr. 10 poz.

 11. Krella A., Głowacka M., Zieliński A.: Badanie zależności między intensywnością kawitacji a uszkodzeniami erozyjnymi miedzi M1E. [W] Materiały konferencyjne. III Pomorska Konferencja Naukowa Inżynieria Materiałowa 2002. Gdańsk-Wieżyca, 27.05-29.05.2002. Red.: M. Głowacka, W. Serbiński. Gdańsk: Politechnika Gdańska 2002 s. 43-44, 3 rys. 1 tab. bibliogr. 4 poz.

 12. Krzysztofowicz K.: Tendencje rozwojowe nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych. [W] Materiały konferencyjne. III Pomorska Konferencja Naukowa Inżynieria Materiałowa 2002. Gdańsk-Wieżyca, 27.05-29.05.2002. Red.: M. Głowacka, W. Serbiński. Gdańsk: Politechnika Gdańska 2002 s. 45-46, bibliogr. 5 poz.

 13. Łabanowski J.: Ocena degradacji struktury rur katalitycznych ze staliwa IN-519. Materiały konferencyjne. III Pomorska Konferencja Naukowa Inżynieria Materiałowa 2002. Gdańsk-Wieżyca, 27.05 - 29.05. 2002. Red. M. Głowacka, w. Serbiński. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2002. s. 47-48. bibliogr. 3 poz.

 14. Łabanowski J., Olive J.M., Ossowska A., Bielas S.: Naprężeniowe pękanie korozyjne stali austenityczno-ferrytycznychpo umocnieniu warstwy wierzchniej nagniataniem. Materiały konferencyjne. III Pomorska Konferencja Naukowa Inżynieria Materiałowa 2002. Gdańsk-Wieżyca, 27.05 - 29.05. 2002. Red. M. Głowacka, w. Serbiński. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2002 s.49-50, 2 rys. 1 tab. bibliogr. 2 poz.

 15. Rymkiewicz S.: Struktury w materiałach łożysk ślizgowych zaawansowanych technologii wykonania. [W] Materiały konferencyjne. III Pomorska Konferencja Naukowa Inżynieria Materiałowa 2002. Gdańsk-Wieżyca, 27.05-29.05.2002.Red. M. Głowacka, W. Serbiński. Gdańsk: Politechnika Gdańska 2002 s. 61-62, 1 rys. bibliogr. 5 poz.

 16. Rymkiewicz S., Jażdżewska M.: Trójmiejski rynek odbiorców stopów aluminium.[W] Materiały konferencyjne. III Pomorska Konferencja Naukowa Inżynieria Materiałowa 2002. Gdańsk-Wieżyca, 27.05-29.05.2002. Red. M. Głowacka, W. Serbiński. Gdańsk: Politechnika Gdańska 2002 s. 63-64, 2 rys. biblogr. 6 poz.

 17. Rymkiewicz S., Majkowska B.: Trójmiejski rynek odbiorców stopów miedzi. [W] Materiały konferencyjne. III Pomorska Konferencja Naukowa Inżynieria Materiałowa 2002. Gdańsk-Wieżyca, 27.05-29.05.2002.Red. M. Głowacka, W. Serbiński. Gdańsk: Politechnika Gdańska 2002 s. 65-66, 1 rys. bibliogr. 6 poz.

 18. Serbiński W., Olive J.M., Dziadoń A., Rudnicki J.: Powierzchniowa obróbka laserowa stopu Al-Si w warunkach kriogenicznych. [W] Materiały konferencyjne. II Pomorska Konferencja Naukowa Inżynieria Materiałowa 2002. Gdańsk-Wieżyca, 27.05-29.05.2002. Red.: M. Głowacka, W. Serbiński. Gdańsk: Politechnika Gdańska 2002 s. 71-72, 1 rys. bibliogr. 6 poz.

 19. Serbiński W., Olive J.M., Wierzchoń T., Rudnicki J.: Study of the Surface Layers Created on Aluminium-silicon Alloy by Laser Treatment under Cryogenic Conditions. 3rd International Conference on Surface Engineering, October 10-13, 2002, Chengdu, P.R. China, s. 403-406, 9 rys. bibliogr. 16 poz.

 20. Szkodo M. Gireń B.: Wpływ rodzaju podłoża na odporność kawitacyjną stopów żelaza z napawaną lub stopowaną warstwą wierzchnią [W] Materiały konferencyjne. III Pomorska Konferencja Naukowa Inżynieria Materiałowa 2002. Gdańsk-Wieżyca, 27.05-29.05.2002. Red.: M. Głowacka, W. Serbiński. Gdańsk: Politechnika Gdańska 2002 s.77-78, 2 rys. bibliogr. 6 poz.

 21. Świeczko B., Domżalicki P., Zieliński A., Olive J.M.: Korozja stali stopowej w kwasie siarkowym i w paliwie kotłowym. [W] Materiały konferencyjne. III Pomorska Konferencja Naukowa Inżynieria Materiałowa 2002. Gdańsk-Wieżyca, 27.05-29.05.2002. Red.: M. Głowacka, W. Serbiński. Gdańsk: Politechnika Gdańska 2002 s. 81-82, 3 rys. bibliogr. 3 poz.

 22. Zieliński A., Chrzanowski J.: Zmiany właściwości i mikrostruktury stopu Al.Zn-Mg po retrogresji i powtórnym starzeniu. [W] Materiały konferencyjne. III Pomorska Konferencja Naukowa Inżynieria Materiałowa 2002. Gdańsk-Wieżyca, 27.05-29.05.2002. Red.: M. Głowacka, W. Serbiński. Gdańsk: Politechnika Gdańska 2002 s. 85-86, 2 rys. 1 tab. bibliogr. 2 poz.

 23. Zieliński A., Czechowski M., Rymkiewicz S.: Stress corrosion cracking and corrosion fatigue of welded joints of some Al alloys. [W] Materiały konferencyjne. 14th Biennial Conference on Fracture, ECF 14. Kraków, 8-13.09.2002. Red.: A. Neimitz, I.V. Rokach, D. Kocańda, K. Gołoś. Emas Publ., 2002 vol. III s. 633-639, 6 rys. 1 fot. 1 tab. bibliogr. 3 poz.
2002 2003 2004
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ