Politechnika Gdańska
Wydział Mechaniczny

Katedra Inżynierii Materiałowej
by Krzysztof Krzysztofowicz

WERSJA POLSKA
ENGLISH VERSION
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ


INŻYNIERIA POWIERZCHNI

Skrypt dr Marii Głowackiej: Powłoki i warstwy wierzchnie - wybrane zagadnienia

Spis treści

Strona tytułowa
Rozdział 1: Inżynieria powierzchni - wprowadzenie
Rozdział 2: Powłoki elektrolityczne (galwaniczne)
Rozdział 3: Powłoki zanurzeniowe (ogniowe)
Rozdział 4: Powłoki natryskiwane cieplnie
Rozdział 5: Powłoki napawane
Rozdział 6: Powłoki platerowane
Rozdział 7: Powłoki dyfuzyjne
Rozdział 8: LiteraturaPOWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ