Politechnika Gdańska
Wydział Mechaniczny

Zakład Biomateriałów i Iżynierii Materiałowej
by Krzysztof Krzysztofowicz

WERSJA POLSKA
ENGLISH VERSION
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ


Struktura i skład Zakładu Biomateriałów i Iżynierii Materiałowej


Schemat ogranizacyjny Zakładu

Kierownik Katedry

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński, prof. zw. PG

Sekretariat Katedry

 • mgr Beata Szczęsna-Raczkowska

Zespół Dydaktyczny

 • dr Maria Głowacka, emeryt
 • dr hab. inż. Joanna Hucińska, prof. nadzw. PG
 • dr hab. inż. Krystyna Imielińska
 • dr inż. Krzysztof Krzysztofowicz
 • dr inż. Beata Majkowska
 • dr inż. Agnieszka Ossowska
 • dr inż. Stanisław Rymkiewicz
 • dr hab. inż. Waldemar Serbiński, prof. nadzw. PG
 • dr inż. Hanna Smoleńska
 • dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG
 • dr inż. Beata Świeczko-Żurek

Zespół Techniczny

 • mgr inż. Lech Targan (kierownik)
 • mgr inż. Jan Stryjewski
 • Henryk Szymikowski
 • mgr Gabriela Wołoszyk

Doktoranci Zakładów

 • mgr inż. Michał Budzik
 • mgr inż. Jan Dampc
 • mgr inż. Magdalena Jażdżewska
 • mgr inż. Artur Sitko

TR>

Nazwisko, imię

Stanowisko

Telefon

E-mail

Głowacka, Maria

emeryt

347 15 62

mglowack@sunrise.pg.gda.pl

Hucińska, Joanna

prof. nadzw. PG

347 16 01

jhucinsk@sunrise.pg.gda.pl

Imielińska, Krystyna

adiunkt

347 27 62

kimielin@sunrise.pg.gda.pl

Krzysztofowicz, Krzysztof

st. wykładowca

347 17 01

kkrzyszt@sunrise.pg.gda.pl

Ossowska, Agnieszka

adiunkt

347 19 63

agnieszka.ossowska@pg.gda.pl

Szczęsna-Raczkowska, Beata

specjalista

347 26 98

kim@jan.mech.pg.gda.pl

Rymkiewicz, Stanisław

st. wykładowca

347 16 78

srymkiew@sunrise.pg.gda.pl

Serbiński, Waldemar

prof. nadzw. PG

347 19 62

wserbins@sunrise.pg.gda.pl

Smoleńska, Hanna

adiunkt

347 22 97

hsmolens@sunrise.pg.gda.pl>

Stryjewski, Jan

st. specjalista

347 24 50

kim@jan.mech.pg.gda.pl

Szkodo, Marek

adiunkt

347 17 52

mszkodo@sunrise.pg.gda.pl

Szymikowski, Henryk

st. technik

347 17 48

kim@jan.mech.pg.gda.pl

Świeczko-Żurek, Beata

adiunkt

347 15 01

bswieczko@mech.pg.gda.pl

Targan, Lech

specjalista

347 17 48

kim@jan.mech.pg.gda.pl

Wołoszyk, Gabriela

st. technik

347 29 52

gwolosz@mech.pg.gda.pl

Zieliński, Andrzej

prof. zw. PG

347 29 64

azielins@sunrise.pg.gda.plPOWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ