Politechnika Gdańska
Wydział Mechaniczny

Katedra Inżynierii Materiałowej
by Krzysztof Krzysztofowicz

WERSJA POLSKA
ENGLISH VERSION
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ


Tematyka badawcza

 • Niszczenie wodorowe stali niskostopowych i stali stopowych konstrukcyjnych
 • Korozja naprężeniowa stali stopowych konstrukcyjnych w paliwach i olejach, stali austenityczno-ferrytyczne odpornych na korozję, stopów aluminium do przeróbki plastycznej w wodzie morskiej
 • Zmęczenie korozyjne stali stopowych konstrukcyjnych w olejach maszynowych, stali niskostopowych w wodzie morskiej
 • Degradacja stali i staliw stopowych w podwyższonych temperaturach w przemyśle petrochemicznym i chemicznym
 • Degradacja powłok stellitowych w gazach spalinowych
 • Laserowe umacnianie stopów aluminium
 • Biomateriały
 • Korozja elektrochemiczna
 • Erozja kawitacyjna tworzyw metalowych, warstw i pokryć
 • Powłoki multipleksowe
 • Własności poudarowe kompozytów polimerowych


POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ