Politechnika Gdańska
Wydział Mechaniczny

Katedra Inżynierii Materiałowej
by Krzysztof Krzysztofowicz

WERSJA POLSKA
ENGLISH VERSION
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ


PRACE USŁUGOWE

  • Doradztwo techniczne w zakresie inżynierii i technologii materiałowych
  • Dobór materiałów konstrukcyjnych oraz optymalizacja składu chemicznego i mikrostruktury
  • Prace badawcze i ekspertyzy z zakresu niszczenia materiałów metalowych, kompozytowych, powłok metalowych
  • Projektowanie powłok metalowych i kompozytowych odpornych na korozję i zużycie ścierne
  • Projektowanie procesów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej
  • Identyfikacja materiałów
  • Ocena mikrostruktury metodami mikroskopii optycznej i elektronowej
  • Próby właściwości mechanicznych oraz twardości


POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ