Politechnika Gdańska
Wydział Mechaniczny

Katedra Inżynierii Materiałowej
Last update on 08.08.2001 by Peter R. Serbinski

WERSJA POLSKA
ENGLISH VERSION
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ


WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA I KRAJOWA

Universite Bordeaux 1, Laboratoire Mecanique Physique, Bordeaux, Francja.
Uczestnicy: prof. dr hab. inż. A. Zieliński (koordynator), dr inż. J. Ćwiek, dr inż. K. Imielińska, dr inż. J. Łabanowski, dr inż. W. Serbiński, mgr inż. B. Świeczko.
Tematyka: niszczenie środowiskowe materiałów konstrukcyjnych (stale wysokostopowe, stale duplex, stopy aluminium do przeróbki plastycznej, powłoki dyfuzyjne, kompozyty polimerowe).

Universidad Politecnica de Madrid, Madrid, Hiszpania.
Uczestnicy: dr inż. J. Ćwiek (koordynator), prof. dr hab. inż. A. Zieliński, dr inż. J. Łabanowski.
Tematyka: niszczenie środowiskowe stopów aluminium.

Patras University, Patras, Grecja.
Uczestnicy: dr inż. K. Imielińska (koordynator), prof. dr hab. inż. A. Zieliński, dr inż. St. Rymkiewicz, dr inż. J. Łabanowski.
Tematyka: niszczenie stopów aluminium, kompozyty polimerowe.

Pedagogical University, Tallin, Estonia.
Uczestnicy: dr inż. W. Serbiński.
Tematyka: procesy dyfuzji.

Physico-mechanical Karpenko Institute, Lviv, Ukraina.
Uczestnicy: prof. dr hab. inż. A. Zieliński, dr inż. J. Ćwiek, mgr inż. B. Świeczko.
Tematyka: niszczenie wodorowe.

Centrum Techniki Okrętowej, Ośrodek Materiałoznawstwa, Korozji i Ochrony Środowiska, Gdańsk.
Uczestnicy: prof. dr hab. inż. A. Zieliński, dr inż. J. Ćwiek, dr inż. H. Smoleńska.
Tematyka: naprężeniowe pękanie i zmęczenie korozyjne, kruchość wodorowa stali wysokostopowych.

Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.
Uczestnicy: prof. dr hab. inż. A. Zieliński, dr inż. W. Serbiński.
Tematyka: dyfuzja wodoru w ośrodkach trójwymiarowych heterogenicznych.

Wyższa Szkoła Morska, Katedra Materiałów Okrętowych i Technologii Remontów, Gdynia.
Uczestnicy: prof. dr hab. inż. A. Zieliński, dr inż. J. Łabanowski, mgr inż. P. Michalak, mgr inż. J. Chrzanowski.
Tematyka: naprężeniowe pękanie korozyjne i zmęczenie korozyjne złączy spawanych stopów aluminium, kruchość wodorowa stali stopowych.

Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk.
Uczestnicy: prof. dr hab. inż. A. Zieliński, dr inż. M. Szkodo, dr inż. W. Serbiński, mgr inż. A. Krella.
Tematyka: erozja kawitacyjna.

Instytut Chemii Fizycznej PAN, Zakład Elektrochemii i Korozji, Warszawa.
Uczestnicy: prof. dr hab. inż. A. Zieliński, mgr inż. J. Chrzanowski, mgr inż. P. Michalak.
Tematyka: absorpcja i dyfuzja wodoru w stopach aluminium i stalach stopowych.

Instytut Odlewnictwa PAN, Kraków.
Uczestnicy: prof. dr hab. inż. A. Zieliński, mgr inż. J. Chrzanowski.
Tematyka: obróbka cieplna stopów Al.

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej.
Uczestnicy: prof. dr hab. inż. A. Zieliński, dr inż. W. Serbiński.
Tematyka: inżynieria powierzchni.

Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn.
Uczestnicy: prof. dr hab. inż. A. Zieliński, dr inż. W. Serbiński.
Tematyka: inżynieria powierzchni.POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ