Błażej po raz pierwszy

Rysowała: Magda Smułkowska