WYKŁADY Z PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN

Pliki do pobrania - PDF i DOC


Podstawy Konstrukcji Maszyn - WYKŁAD część I (Oceanotechnika i Zarządzanie III sem., Transport IV sem.)

Literatura obowiązkowa: "Podstawy Konstrukcji Maszyn - wybrane zagadanienia" M. Kochanowski PG 2002r.

 • Wykład nr.1 "Proces projektowy, jakość, dokładność" (1_01.pdf 1.9MB)
 • Wykład nr.2 "Obróbka części maszyn" (1_02.pdf 7.9MB)
 • Wykład nr.3 "Podstawowe pojęcia i obliczenia"
 • Wykład nr.4 "Połączenia nierozłaczne i rozłączne, typy i obliczenia"; str 11-35
 • Wykład nr.5 "Połączenia rozłączne (śrubowe)" (1_05.pdf 5MB)
 • Wykład nr.6 "Elementy podatne" (1_06 1,9MB); str 11-35
 • Wykład nr.7 "Wały i osie"; str 55-65
 • Wykład nr.8 "Połaczenia wału z piastą i sprzęganie wałów"; str 36-52 i 66-86
 • Wykład nr.9 "Łożyskowanie części maszyn"; str. 92-114 (1_11.pdf 5.1MB)
 • Wykład nr.10 "Przekładnie zębate"; str.117-125 (1_12.pdf 6MB)
 • Wykład nr.11 "Przekładnie pasowe i łańcuchowe"; str. 127-132 (1_13.pdf 9MB)
 • Wykłady nr.11-13 "Ćwiczenia rachunkowe z PKM"

  Przygotowanie do kolokwium:

 • Rysunki do zadań strona 1
 • Rysunki do zadań strona 2
 • Rysunki do zadań strona 3
 • Przykładowe zadania na kolokwium
 • Wybrane pytania

  UWAGI DLA STUDENTÓW DOTYCZĄCE KOLOKWIUM z PKM część I (inż+zarz.) :

 • Na zaliczenie należy przynieść jedną niezapisaną kartkę A3 w kratkę, jedną podpisaną białą kartkę A4 (na notatki i pomocnicze obliczenia), kalkulator i długopis
 • Rozwiązując zadanie należy napisać niezbędny wzór w postaci podstawowej, następnie jego przekształconą postać, oraz postać z podstawionymi wartościami, na końcu należy podać wynik!!
 • Dokument tożsamości ze zdjęciem należy położyć na stole obok siebie
 • Zakazuję korzystna z telefonów komórkowych (także jako kalkulatorów)
 • Osoby przyłapane na ściąganiu, korzystaniu z telefonów itp. na następnym terminie zostaną posadzone w pierwszym rzędzie
 • Studenci "na awansie" zaliczają tylko w terminie zerowym i sesji podstawowej
 • Ze względu na "rysunkową" treść części pytań wskazane jest zabranie ołówków i gumek.

  UWAGI DLA STUDENTÓW DOTYCZĄCE KOLOKWIUM z PKM część I (Transport) :

 • Na zaliczenie należy przynieść długopis, gunkę i ołówek oraz ewentualnie jedną niezapisaną, białą kartkę A4 (na notatki),
 • Dokument tożsamości ze zdjęciem należy położyć na stole obok siebie
 • Zakazuję korzystna z telefonów komórkowych (także jako kalkulatorów)
 • Osoby przyłapane na ściąganiu, korzystaniu z telefonów itp. na następnym terminie zostaną posadzone w pierwszym rzędzie
 • Studenci "na awansie" zaliczają tylko w terminie zerowym i sesji podstawowej
 • Ze względu na "rysunkową" treść części pytań wskazane jest zabranie ołówków i gumek!!!

  Uprzejmie proszę studentów o nie wysyłanie mi emaili. Osobą kontaktową każdej grupy jest starosta. On powienien się ze mną kontaktować w razie potrzeby.


  Podstawy Konstrukcji Maszyn - Plan zajęć w laboratorium (Transport IVsem.)

 • Laboratorium nr.1 "Połączenia śrubowe"
 • Laboratorium nr.2 "Elementy podatne"
 • Laboratorium nr.3 "Sprzęganie wałów"
 • Laboratorium nr.4 "Połączenia nierozłączne"
 • Laboratorium nr.5 "Łożyskowanie części maszyn"
 • Laboratorium nr.6 "Przekładnie"
 • Laboratorium nr.7 "Zaliczenie"

  Podstawy Konstrukcji Maszyn - WYKŁAD część II (Oceanotechnika MSU IV sem.)

 • Wykład nr.1 "Łożyska toczne" (212_toczne.pdf 4,1MB)
 • Wykład nr.2 "Przekładnie łańcuchowe" (207_lancuchy.pdf 1,8MB)
 • Wykład nr.3 "Przekładanie pasowe" (208_pasy.pdf 7,8MB)
 • Wykład nr.4 "Łożyska ślizgowe I - (+obliczenia)" (209_lozyska.pdf 4,1MB)
 • Wykład nr.5 "Łożyska ślizgowe II (hydr. łoż. ślizg.)" (210_lozyska.pdf 4,1MB)
 • Wykład nr.6 "Przekładnie zębate - wstęp" (201.pdf 5MB)
 • Wykład nr.7 "Przekładnie zębate walcowe" (202.pdf 0,8MB)
 • Wykład nr.8 "Korekcja zazębienia, przekładnie planetarne" (203.pdf 1,4MB)
 • Wykład nr.9 "Materiały na koła zębate, smarowanie przekładni" (204.pdf 1,5MB)
 • Wykład nr.10 "Przekładnie zębate walcowe o zębach skośnych i innych, przekładnie kątowe" (205.pdf 5,7MB)
 • Wykład nr.11 "Przekładnie ślimakowe" (206.pdf 11MB)
 • Wykład nr.12 "Łożyska ślizgowe III" (211_lozyska.pdf 4,1MB)

  Przygotowanie do kolokwium z wykładu:

 • Przykładowe pytania i zadania na kolokwium (nowe) (2_pytania_v2.doc)

  Przygotowanie do kolokwium z ćwiczeń:

 • rysunek nr. 1 (A4) do zadań (rys_01.pdf 99kB)
 • Treść do zadań ver.2
 • Wzory i dane na kolokwium - proszę wydrukować dwustronnie i przynieść na zaliczenie!! (kartka.pdf)

  Podstawy Konstrukcji Maszyn - ĆWICZENIA (Oceanotechnika MSU IV sem.)

 • Ćwiczenia nr.1,2 "Obliczenia podstawowe"
 • Ćwiczenia nr.3 "Łożyskowanie toczne"
 • Ćwiczenia nr.4,5,6 "Obliczanie przekładni łańcuchowych i pasowych"
 • Ćwiczenia nr.7 "Podstawowe obliczenia łożysk ślizgowych"
 • Ćwiczenia nr.8 "Hydrodynamiczne łożyska ślizgowe"
 • Ćwiczenia nr.9 "KOLOKWIUM"
 • Ćwiczenia nr.10,11,12,13 "Obliczanie przekładni zębatych i maszyn prostych"
 • Ćwiczenia nr.14 "KOLOKWIUM"

  UWAGI DLA STUDENTÓW DOTYCZĄCE EGZAMINU z PKM część II (Oceanotechnika MSU IV sem.) :

 • Na zaliczenie należy przynieść jedną niezapisaną kartkę A3 w kratkę, jedną podpisaną białą kartkę A4 (na notatki) i długopis
 • Dokument tożsamości ze zdjęciem należy położyć na stole obok siebie
 • Zakazuję korzystna z telefonów komórkowych (także jako kalkulatorów)
 • Osoby przyłapane na ściąganiu, korzystaniu z telefonów itp. na następnym terminie zostaną posadzone w pierwszym rzędzie
 • Studenci "na awansie" zaliczają tylko w terminie zerowym i sesji podstawowej
 • Ze względu na "rysunkową" treść części pytań wskazane jest zabranie ołówków i gumek.

  UWAGI DLA STUDENTÓW DOTYCZĄCE ZALICZENIA ĆWICZEŃ z PKM część II (Oceanotechnika MSU IV sem.):

 • Na zaliczenie należy przynieść jedną niezapisaną kartkę A3 w kratkę, jedną podpisaną białą kartkę A4 (na notatki i pomocnicze obliczenia), kalkulator - najlepiej z "zapisem naturalnym" i długopis
 • Rozwiązując zadanie należy napisać niezbędny wzór w postaci podstawowej, następnie jego przekształconą postać, oraz postać z podstawionymi wartościami, na końcu należy podać wynik!!
 • Zakazuję korzystna z telefonów komórkowych (także jako kalkulatorów)

  Uprzejmie proszę studentów o nie wysyłanie mi emaili. Osobą kontaktową każdej grupy jest starosta. On powienien się ze mną kontaktować w razie potrzeby.


  Przydatne linki:

 • Wykłady z PKM dla studentów Akademii Morskiej w Gdyni
 • http://www.pkm.edu.pl/

  Materiały do projektowania:

 • łożyska toczne, kulkowe, firmy NACHI (3_nachi dg bearings.pdf)
 • łożyska toczne, stożkowe, firmy NACHI (3_nachi tr bearings.pdf)
 • Pasy synchroniczne firmy GATES (3_gates_belts.pdf)
 • Wymiary gwintow metrycznych (3_gwinty metryczne.pdf)
 • Wymiary gwintow trapezowych symetrycznych (3_gwinty trapezowe.pdf)
 • Katalog uszczelnień -skrócony (pierscienie o i v) (3_uszczelnienia.pdf 1,5MB)
 • Katalog łożysk wieńcowych (3_rothe_erde.pdf 8MB)
 • Katalogi sprężyn

  Linie Wałów Okrętowych - materiały do projektowania

 • TENMAT Feroform - manual (4_Marine_Design_Machining_TENMAT.pdf)
 • ORKOT MARINE BEARINGS - manual (4_orkot_marine_manual.pdf)

  UWAGA!!

  Zalecana literatura:

  1. "Podstawy konstrukcji maszyn" pod redakcj± Marka Dietricha, WNT 1999 (wiele wydań w różnych latach)

  2. "Napędy Mechaniczne - materiały z podstaw konstrukcji maszyn" Józef Szala, Wydawnictwo ATR - Bydgoszcz 1997

  3. "WYKŁAD Z PKM z ćwiczeniami rachunkowymi, przekładnie zębate - geometria i kinematyka zazębienia" J. Sikora, R. Maciakowski, Wydawnictwo PG 1994

  4. "Koła zębate" K. Ochęduszko, T1,T2,T3 WNT 1971-1972


  Wykłady powstały na podstawie wymienionej literatury (ilustracje)

  Materiały o łozyskach tocznych pobrane zostały z katalogu firmy NACHI (www.nachi.com)


  Ostatnie zmiany 27.05.2012


  liczniki