POLITECHNIKA GDAŃSKA

WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA

PRZYJMUJE ZAPISY KANDYDATÓW

NA

PODYPLOMOWE STUDIUM PEDAGOGICZNE

(działające od października 1972 r.)

NA ROK AKADEMICKI 2005/2006

Zasady organizacyjne i programowe standardy kształcenia słuchaczy Studium, ujęte są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. oraz Rozporządzeniu MENiS z dnia 2 września 2004 r. Ukończenie Studium daje absolwentom kwalifikacje pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkolnictwie: od podstawowego do wyższego.
Wykładowcy rekrutują się z Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Akademii Morskiej i Kuratorium Oświaty.
Zajęcia trwają trzy semestry. Wymiar godzin - 480, w tym 150 godzin praktyki pedagogicznej.
Pierwsze zajęcia - które będą odbywać się w soboty w godzinach 9,00 - 14,00 - rozpoczną się dnia 08.10.2005 r. w sali nr 702, Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa.
Studium jest odpłatne - około 2.000,- zł za trzy semestry. Wysokość czesnego zależna jest od ilości zgłoszeń. Wymagane minimum decydujące o wznowieniu Studium wynosi - 30 osób. Czynności organizacyjne stymulujące powołanie Studium, wymuszają zapisy kandydatów do 20 września 2005 r.

Zgłoszenia na Studium przyjmowane są telefonicznie: 347-15-67
Sekretarzem Studium jest - Emilia Littwin.

Adres:
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12
80-952 Gdańsk-Wrzeszcz
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
pok. 203 (Dziekanat)