Zbigniew Czaja - strona domowa

PRZEDMIOTY NAUCZANIA
  MIKROKONTROLERY I MIKROSYSTEMY                        
  MIKROSTEROWNIKI I MIKROSYSTEMY ROZPROSZONE  
  MIKROPROCESORY I KONTROLERY                                

UŻYTECZNE LINKI
  GOOGLE                                                                                          
  MOJA PG                                                                                        
  BIBLIOTEKA PG                                                    
  KOLORY DLA WWW                                                   
  WYSZUKIWARKI                                                    

  Jestem adiunktem w Katedrze Metrologii i Optoelektroniki, Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechniki Gdańskiej. W ramach tej pracy prowadzę dwie działalności:

Mój e-mail:
zbczaja@pg.gda.pl
Telefon:
(0 58) 347-14-87
Adres do korespondencji
Politechnika Gdańska
Wydział ETiI
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk