powrót  
P G / W y d z. A r c h.
P r a c o w n i a ..T e c h n i k ..W i z u a l n y c h
.
WIZUALIZACJE OBIEKTÓW PRZESTRZENNYCH
.
3D STUDIO

.
Prowadzący:
inż.arch. Tomasz Kamiński

.
INFO
CERTYFIKAT


PRACE STUDENTÓW

VIDEO (Demo)
.


.

.

. 

. .
PRACOWNIA TECHNIK WIZUALNYCH

.
ACSA PG

.