PG .... P. o .l .i. t. e. c. h. n. i. k. a ... G. d. a .ń. s. k. a...... /. .....PG / WA ....W .y .d .z. i .a. ł .....A .r .c .h. i. t .e. k. t. u. r. y
PRACOWNIA ..TECHNIK ..WIZUALNYCH
[ PRACOWNIA KATEDRY SZTUK WIZUALNYCH ]
Pracownia Technik Wizualnych
pokój 454 - tel. 34715 20

Laboratorium CAD

.sala 353 - tel. 347 22 87
sala 354........................
Konsultacje i Plan Zajęć
Działalność Naukowa
Archiwum
Link
   
.
Geometria Wykreślna
(
Kierownik zesp.: mgr inż. arch. Katarzyna Przyłucka) / sala 454

..

..
.


Geometria wykreślna

Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności dwuwymiarowego przedstawiania przestrzeni trójwymiarowej, traktowane jako wstęp do tradycyjnego i komputerowo wspomaganego projektowania inżynierskiego. Problematyka zajęć obejmuje prezentację różnych metod rzutowania i konstrukcji w tych metodach. Zajęcia prowadzone są na I i II semestrze.
..
Semestr I
Geometria wykreślna
.
prow.: mgr inż. arch. Katarzyna Przyłucka

dr inż. arch. Anna Wancław

...........................
................................( Harmonogram )
.

.
Semestr II
Geometria wykreślna
.
prow.: mgr inż. arch. Katarzyna Przyłucka

dr inż. arch. Anna Wancław
......................... ........................( Harmonogram )

..


Podręczniki do zdalnego nauczania Geometrii Wykreślnej:

1. Zadania z
Geometrii Wykreślnej

.
zadania
Zadania z Geometrii Wykreślnej

* wer. ang .

2. Wykłady z
Geometrii Wyk.

.
wykłady Wykłady z Geometrii Wykreślnej

 

3. Ćwiczenia z
Geometrii Wykr.

.
http://www.wbss.pg.gda.pl/pages/previewWinSwf.jsp?docId=http://www.wbss.pg.gda.pl/resource/72b4365d&flash=normal&file=file://href_normal/href_normal37737.swf&chapter=1&fileType=application/x-shockwave-flash
Ćwiczenia z Geometrii Wykreślnej
4. Konstrukcje
Cieni
.
   
.
Komputerowe Wspomaganie Projektów
( Kierownik zesp.: dr inż. arch. Anna Wancław ) / sala 454, 353
..

.
Techniki Komputerowe w Projektowaniu

Semestr I
Technik komputerowe w projektowaniu
- CAD 2D
.
Tematyka zajęć: Wykorzystanie technik informacyjnych w praktyce zawodowej architekta. Treść zajęć obejmuje zgodnie ze standardami kształcenia: podstawy technologii informacyjnej, grafikę prezentacyjną, edycję tekstu, obróbkę i przetwarzanie danych oraz korzystanie z sieci komputerowych (lokalnej i globalnej) w kontekście opracowywania dokumentacji architektonicznej. Studenci zapoznają się ze specjalistycznym oprogramowaniem i wykonują ćwiczenia w postaci elementów dokumentacji graficznej i opisowej, zestawień oraz prezentacji projektu.
.
prow. dr inż. arch. Małgorzata Rogińska-Niesłuchowska
dr inż. arch. Anna Wancław
dr inż. arch. Maria Helenowska-Peschke
. .
Semestr II
Techniki komputerowe w projektowaniu - CAD 3D

Tematyka zajęć: wykorzystanie programów komputerowych do budowania wirtualnych modeli obiektów architektonicznych oraz ich prezentacji. Treść zajęć obejmuje tworzenie i modyfikację brył oraz powierzchni, definiowanie widoków i sposoby wyświetlana geometrii. W trakcie zajęć studenci budują w programie AutoCAD 2009 model 3D na podstawie dokumentacji 2D oraz opracowują planszę do wydruku monochromatycznego z różnymi widokami modelu (rzutnie w przestrzeni papieru).
..
prow.
dr inż. arch. Maria Helenowska-Peschke
dr inż. arch. Małgorzata Rogińska-Niesłuchowska

Semestr IX
Techniki komputerowe w projektowaniu - Prezentacja Multimedialna

prow. dr inż. arch. Maria Helenowska-Peschke
dr inż. arch. Małgorzata Rogińska-Niesłuchowska* M A G A Z Y N
..

.

.

.

.

.

.
.

Techniki Wizualizacji Komputerowych

Kurs ponadprogramowy dla wszystkich wydziałów.
Wizualizacja Obiektów Przestrzennych
- 3D STUDIO
prow. mgr inż. arch. Tomasz Kamiński
.
............
. .
Semestr III - X ( Warsztaty )
Sketchup
dr inż. arch. Maria Helenowska-Peschke.

...............
.

.

.

 
.
Zajęcia realizowane przez Pracownie Technik Wizualnych w ubiegłych semestrach.

.
.. ..
.


.

Semestry I / II
ost. prow.: mgr inż. arch. Antonina Błocka

Rysunek Architektoniczny

.

.

.

.
Semestry VII
ost. prow. mgr inż. arch. Tomasz Kamiński
...
Teoria i Projektowanie Architektoniczne
.
..
.
. ..

Semestry VIII
ost. prow. dr inż. arch.WaldemarLeszkiewicz
mgr inż. arch. Tomasz Kamiński

.
Teoria, Metodologia i Projektowanie Profilujące
.
.
.
.

..
.
.
.


.

Semestry IX / X
ost. prow. dr inż. arch.Waldemar Leszkiewicz

Projekty Dyplomowe
.


.
.

2001 / administrator : tkam