MODAS

Opracowanie i atestacja nowych typów materiałów odniesienia niezbędnych do uzyskania akredytacji europejskiej przez polskie laboratoria zajmujące się analityką przemysłową” -  MODAS

Celem projektu jest wyprodukowanie „pakietu” 6-ciu certyfikowanych materiałów odniesienia, które można traktować jako odpowiedź na zapotrzebowanie polskich laboratoriów analitycznych w zakresie szeroko pojętej analityki środowiskowej. Materiały te będą charakteryzowały się zarówno różnorodnością składu matrycy (gleba, osady denne, tkanki zwierząt, materiały „bezmatrycowe”) jak i szerokim wachlarzem analitów: metale, związki organiczne, związki metaloorganiczne. Najważniejszą jednak ich właściwością będzie reprezentatywność składu zarówno matrycy jak i poziomu zawartości analitów w stosunku do typowych próbek środowiskowych badanych w polskich laboratoriach analitycznych.

Sześć certyfikowanych materiałów odniesienia zostanie wyprodukowanych w ramach projektu „od początku do końca” tzn. począwszy od etapu pobrania materiału wyjściowego poprzez badania jednorodności i trwałości na etapie certyfikacji kończąc.

Materiały te będą stanowiły istotne uzupełnienie dla aktualnej oferty certyfikowanych materiałów odniesienia dostępnych na rynku i oferowanych przez renomowane ośrodki i instytucje (NIST, IRMM, IChTJ), przede wszystkim ze względu na spełnienie warunku reprezentatywności – dostępne na rynku materiały odniesienia (gleby, osady denne) nie spełniają w pełni oczekiwań polskich laboratoriów, ze względu na inne miejsca pochodzenia, inną charakterystykę geochemiczną, inne zanieczyszczenia antropogeniczne itp., co ogranicza ich stosowalność i przydatność w naszych laboratoriach.