ORGANIZATORZY

Sekcja Mechaniki Konstrukcji
Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk

Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej
Katedra Mechaniki Budowli

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
Oddział w Gdańsku


KOMITET HONOROWY

Aleksander Kołodziejczyk
   Rektor Politechniki Gdańskiej

Ryszard Krystek
   Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej

inż. Jan Balcerowski
   Zakład Remontowo-Budowlany


KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

Wojciech Pietraszkiewicz - przewodniczący
Jan Awrejcewicz
Jacek Chróścielewski
Michał Kleiber
Paweł Kłosowski
Piotr Konderla
Marian Królak
Tomasz Lewiński
Czesław Szymczak
Krzysztof Wiśniewski
Rościsław Tribiłło
Zenon Waszczyszyn
Czesław Woźniak
Jerzy Ziółko


KOMITET ORGANIZACYJNY

Paweł Kłosowski - przewodniczący
Czesław Szymczak - wiceprzewodniczący
Jarosław Górski - sekretarz
Ireneusz Kreja - sekretarz
Czesław Branicki
Marek Jasina
Izabela Lubowiecka
Marek Skowronek
Wojciech Witkowski


ZAKRES TEMATYCZNY

Mechanika powłok, w tym:
 • teoria liniowa i nieliniowa;
 • prawa konstytutywne;
 • powłoki i płyty ze strukturą wewnętrzną;
 • konstrukcje hybrydowe i wielogałęziowe;
 • pręty jako elementy współpracujące z powłokami;
 • stateczność, dynamika, optymalizacja, niezawodność, wrażliowść, nośność graniczna itp.
Ananliza numeryczna konstrukcji i elementów powłokowych, w tym:
 • metody komputerowe MES, MEB i inne;
 • analiza nietypowych zadań;
 • rozwój pakietów programów.
Projektowanie, eksploatacja i remonty konstrukcji powłokowych, w tym:
 • metody projektowania stosowane w różnych dziedzinach takich jak budownictwo lądowe i wodne, energetyka i górnictwo, budowa maszyn, pojazdów, okrętów i samolotów, instalacje chemiczne itp.;
 • normy i procedury projektowania konstrukcji powłokowych (np. Eurocode);
 • realizacje, ekspertyzy, awarie.

INFORMACJE OGÓLNE

 • Podczas konferencji zostaną przedstawione referaty generalne i indywidualne - wygłoszone lub zaprezentowane w formie plakatowej.
 • Wszystkie nadesłane dwustronicowe streszczenia będą poddane wnikliwej recenzji. Zaakceptowane prace będą opublikowane w materiałach konferencyjnych wręczanych każdemu uczestnikowi podczas rejestracji. Przewidywane jest opublikowanie pełnych tekstów wybranych prac w specjalnym numerze uznanego czasopisma naukowo-technicznego. Szczegółowe informacje o warunkach tej publikacji zostaną podane w drugim komunikacie.
 • Producenci, projektanci i konsultanci będą mogli uczestniczyć w wystawie lub wygłosić prelekcję związaną z tematyką konferencji.
 • Miejscem obrad Konferencji będzie hotel "Neptun" zlokalizowany w atrakcyjnym rejonie Półwyspu Helskiego (patrz załączona broszura).
 • Opłata konferencyjna pokrywająca koszt materiałów konferencyjnych oraz zakwaterowania z pełnym wyżywieniem wyniesie ok. 300 US$ dla uczestników oraz 250 US$ dla osób towarzyszących.
 • Referaty konferencyjne mogą być wygłaszane w języku angielskim lub w polskim.

PRZEWIDYWANE TERMINY
 • do 2001-12-31 - zgłoszenie udziału w Konferencji
 • do 2002-03-31 - Komunikat nr 2
 • do 2002-04-30 - nadesłanie streszczenia referatu
 • do 2002-06-30 - zawiadomienie o przyjęciu referatu
Dalsze terminy zostaną podane w Komunikacie nr 2.


UWAGI
 • Prosimy o udostępnienie Komunikatu nr 1 zainteresowanym osobom, instytucjom i firmom.
 • Komunikat nr 2 informujący o programie konferencji, referatach generalnych, kosztach, warunkach zakwaterowania, sposobie przygotowania referatów, itp. zostanie przesłany osobom, które zgłoszą swój udział w konferencji.
 • Nasza strona internetowa umożliwia elektroniczną rejestrację.
 • Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej.
 • W przypadku podania adresu e-mail rejestracja zostanie wkrótce potwierdzona przez Komitet Organizacyjny.