powrót  
P G / W y d z. A r c h.
P r a c o w n i a ..T e c h n i k ..W i z u a l n y c h
WIZUALIZACJE OBIEKTÓW PRZESTRZENNYCH
.
3D STUDIO

.
Prowadzący:
inż.arch. Tomasz Kamiński

.
INFO


CERTYFIKAT


PRACE STUDENTÓW

VIDEO (Demo)
. .


Cel zajęć:
Poszerzenie umiejętności warsztatowych inżyniera o komputerowe metody wizualizacji.

Metody nauczania:
Ćwiczenia laboratoryjne (stopień I)

Zakres materiału:
Materiał zajęć obejmuje podstawową wiedzę z zakresu posługiwania się programem do wizualizowania obiektów przestrzennych. Ćwiczenia bazują na opisie cech programu" Max Design 2009" - profesjonalnego narzędzia do modelowania obiektów  i tworzenia realistycznej przestrzeni.

.
Organizacja zajęć:
Kurs organizaowany jest przez
Autoryzowane Centrum Szkolenia Autodesk Politechniki Gdańskiej

Zajęcia prowadzą wykładowcy PG (licencjonowani instruktorzy Autodesk).
Szkolenie trwa : 7 spotkań / 2 godziny  w tygodniu.
Kurs kończy sie sprawdzianem umiejętności i otrzymaniem certifikatu Autodesk.
Zajęcia są odpłatne.
.
Proponowana odpłatność za zajęcia :
450 zł dla studentów Politechniki Gdańskiej.
550 dla pozostałych osób.

Semestralnie przewiduje utworzenie (max.) 4 grup 12 osobowych.

Informacja bieżąca o zajęciach:

Zajęcia rozpoczynają się od: 01.03.2011
Zapisy od 07.02.2011 - do 25.02.2011
.
Zapisy na kurs i dodatkowe informacje:

Elżbieta Pawłowicz
Autoryzowane Centrum Szkolenia Autodesk
Politechniki Gdańskiej, Gmach Główny, pokój 404
tel./faks: 058 347 17 90
elapaw@pg.gda.pl

Szczegółowe informacje o zajęciach:
Tomasz Kamiński
Pracownia Technik Wizualnych, pok.454,353 / mail: tkam@pg.gda.pl

Instruktorzy:
dr inż. arch. Maria Helenowska-Peschke
mgr inż. arch. Tomasz Kamiński
.
Etapy i harmonogram zajęć:
.
A. MODELOWANIE I EDYCJA OBIEKTÓW                                        (ETAP I - 6 spotkania)
.
1. Podstawy funkcjonowania programu
2. Rysowanie 2D - edycja i modelowanie obiektów.
3. Budowa obiektów 3D - edycja i modernizacja brył.
.
B. SCENA WIZUALIZACJI I ANIMACJA                                            (ETAP II - 6 spotkania)
.
1. Oświetlenie sceny i generowanie cieni.
2. Przyporządkowanie materiałów obiektom 3D.
3. Animacja sceny.
.
C. RENDEROWANIE PROJEKTU                                                      (ETAP III - 2 spotkanie)
1. Przygotowanie wizualizacji projektu - Parametry, konfiguracja i technika renderingu.

..
Etapy pracy nad sceną 3D:

......
Rysunki (szkice koncepcji) ......../ Budowa modelu w 3D /..........Generowanie sceny wizualizacyjnej

Literatura tech. 3D:

1.Rob Polevoi: 3D Studio MAX3. Vademecum profesjonalisty, Helion 2001
2. Aaron Ross,Michele Bousquet: 3ds Max5.Projekty i rozwiązania,Helion2004
3 . Jon A. Bell: 3ds Max 6. Skuteczne rozwiązania., Helion 2004
4. Joanna Pasek: 3ds Max 9.Ćwiczenia praktyczne, Helion 2007
5. Kelly L. Murdock: 3ds Max 8. Biblia, Helion 2007


 
.
PRACOWNIA TECHNIK WIZUALNYCH

.
ACSA PG

.