Project Projekt Partners Uczestnicy Staff Organizatorzy Events Wydarzenia Exhibition Wystawa Publication Publikacja Contact Kontakt
Eurarc
Research Badania Legislation Legislacja Plans Plany Design guides Wzorniki Interventions Projekty Bibliography Bibliografia Thesis Prace naukowe Essays Artykuly

 

 

TTITLE

AUTHORS COUNTRY
       
pdf

Budować na wsi. Zasady kształtowania krajobrazu wiejskiego w regionie gdańskim.

Building in the countryside. Guidelines for rural architecture and landscape design in the region of Gdańsk .
A. Basiński, B.Lipińska, T.Medowski,

Poland

 

home home (Italiano) Links/Utils

 

Education and Culture Europa