Project Projekt Partners Uczestnicy Staff Organizatorzy Events Wydarzenia Exhibition Wystawa Publication Publikacja Contact Kontakt
Eurarc Saggi
Research Badania Legislation Legislacja Plans Plany Design guides Wzorniki Interventions Projekty Bibliography Bibliografia Thesis Prace naukowe Essays Artykuly
 

TITLE

AUTHOR KRAJ / REGION
       
pdf

The phenomenon of rurality: the case of Poland

Fenomen wiejskości: przypadek polski.
Baranowski A. POLSKA
       
pdf

Rural architecture and landscape – problem of continuity

Architektura i krajobraz wiejski – kwestia dobrej kontynuacji
Awtuch A. POLSKA
       
pdf

Rural homeland landscapes

Krajobraz wiejskich małych ojczyzn.
Lipińska B. POLSKA
       
pdf

Contemporary rural house for Kaszuby Region

Współczesny dom wiejski dla regionu Kaszub
Szarejko K. POLSKA
       
pdf

Koncepcja partnerstwa miasto – wies, [w:] materiały Konferencji „Obszary wiejskie – problemy, projekty, wizje”, Sielinek19-20 kwietnia 2002 r., Wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań 2002.

The Concept of Rural – Urban Partnership.

Baranowski A. POLSKA
       
pdf

Przekształcenia środowiska kulturowego wsi w strefie oddziaływania aglomeracji gdańskiej W: Materiały pokonferencyjne Politechniki Śląskiej pt. Urbanizacja wsi na obrzeżu GOP, 1995

Transformation of rural cultural environment in the catchment zone of Gdańsk Agglomeration.

Górka A. POLSKA
       
pdf

Kultura użytkowania przestrzeni – problem degradacji wizualnej krajobrazu wsi, [w:] materiały Konferencji „Obszary wiejskie – problemy, projekty, wizje”, Sielinek19-20 kwietnia 2002 r., Wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań 2002.

The culture of land-use as an issue of rural landscape visual degradation.
Lipinska B. POLSKA
       
pdf

Drewniane budownictwo na Żuławach Wiślanych – ginący symbol tożsamości unikatowego krajobrazu wsi. [w:] materiały Konferencji „Budownictwo drewniane w gospodarce przestrzennej europejskiego dziedzictwa”, red. naukowa W. Czarnecki i M. Promniewski, s.249-256, 5 ryc., 3 fot., Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2004.

Timber building the Żuławy Wiślane area – a vanishing identity symbol of the unique landscape of the Żuławy countryside

Lipinska B. Żuławy wiślane / POLSKA
       
pdf

Jakość przestrzeni regionalnej polskiego pasa nadmorskiego.

Quality of rural space in Polish coastline zone
Szarejko K. Pas nadmorski / POLSKA
       
pdf

Regionalizm we współczesnej architekturze Kaszub.

Regionalism in contemporary architecture of Kaszuby region

Szarejko K. Kaszuby / POLSKA
       
pdf

Kaszubski dom drewniany - tradycja i wspólczesność, [w:] materiały Konferencji „Budownictwo drewniane w gospodarce przestrzennej europejskiego dziedzictwa”, wyd. zbiorowe, red. naukowa Witold Czarnecki i Marek Proniewski, wyd. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2004.

Wooden house of Kaszuby region – local tradition and contemporary way
Szarejko K. Kaszuby / POLSKA
       
pdf

Remaining in the village: a case study of the village urbanisation in Poland

Zostać na wsi: Urbanizacja wsi w Polsce - studium przypadku

Staniszkis M. POLSKA

 

home home (Italiano) Links/Utils

 

Education and Culture Europa