Project Projekt Partners Uczestnicy Staff Organizatorzy Events Wydarzenia Exhibition Wystawa Publication Publikacja Contact Kontakt
Eurarc Ricerche
Research Badania Legislation Legislacja Plans Plany Design guides Wzorniki Interventions Projekty Bibliography Bibliografia Thesis Prace naukowe Essays Artykuly

WYKAZ PRAC BADAWCZYCH / LIST OF RESEARCH PROJECTS

 

TYTUŁ / TITLE

AUTORZY / AUTHORS REGION
       
pdf

Zagospodarowanie przestrzenne Doliny i Delty Wisły wraz z otoczeniem - podstawy naukowe i uwarunkowania wielofunkcyjnego zrównoważonego rozwoju i zagospodarowania przestrzennego Subregionu Nadwi¶lanskiego.

Spatial study for Vistula's Delta - scientific principles and conditions of sustainable development of the Vistula Subregion

A. Baranowski (kierownik),

J. Bocheński , P. Kowalik , B. Lipińska, B. Ochmańska (oprac. graf.)
Dolina i delta Wisły,
POLSKA
       
pdf

Waloryzacja i stan założeń pałacowo i dworsko-parkowych w województwie Pomorskim.

Survey and evaluation of mansion and park complexes in the Pomeranian Province: palace's and manor house's complexes

B.Lipińska Województwo Pomorskie, POLSKA
       
pdf

Rola parków krajobrazowych w zachowaniu specyfiki regionalnej.

Landscape parks: sustaining regional identity .

B.Lipińska: Województwo Pomorskie, POLSKA
       
pdf The rural settlement in France. Suzanne Hirschi FRANCE
       
pdf An attemp at defining vernacular architecture. Christian Lassure FRANCE
       
pdf Traditional rural edifices: a French approach Didier Bouillon FRANCE

 

 

home home (Italiano) Links/Utils

 

Education and Culture Europa