Zapis debaty z 8 marca

Kampus nauki, architektury i sztuki – kampus dla ludzi

Nowoczesny uczelniany kampus, w którym znajdziesz miejsce na spacer, będziesz miał ochotę odpocząć i spotkać się z ludźmi, obejrzeć film w otwartym amfiteatrze, zobaczyć, nad czym pracujemy i czym chcemy się pochwalić. 68 hektarów miejskiej przestrzeni, śmiałe inwestycje, 9 wydziałów, na których w tej chwili studiuje 25 tysięcy osób i pracuje 1,2 tysiąca naukowców. Politechnika Gdańska chce stać się atrakcyjną częścią Wrzeszcza, inspirującym miejscem nauki i wypoczynku.

Planowane jest odtworzenie Królewskiego Potoku, spływającego ze wzgórz morenowych, przepływającego dziś pod kampusem do dolnej części Wrzeszcza; stworzenie miejsc ekspozycji architektury, sztuki i nowoczesnych technologii, ale także terenów dedykowanych rekreacji. Jak w to wpisać nowe budynki, które na terenie uczelni już powstają lub wyrosną w najbliższej przyszłości i co należy zrobić, aby kampus uczelni stał się miejscem interesującym i przyjaznym dla gości z zewnątrz?

Twórcom koncepcji zależało na harmonijnym powiązaniu kampusu ze środowiskiem wokół – zielenią, wodą, Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym, ale również z istniejącymi ulicami miasta.

Do tego specjalnego zadania rektor prof. Henryk Krawczyk powołał zespół ekspercki. Zespołem kieruje dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, prodziekan ds. nauki Wydziału Architektury. Przez ostatnie półrocze przeprowadzone zostało studium urbanistyczne, uwzględniające stan obecny infrastruktury kampusu i jego otoczenia. Przygotowano także mapy uwzględniające planowane inwestycje, mające na uwadze możliwości zagospodarowania naturalnej wody Potoku Królewskiego, płynącego dziś pod ziemią. Mapy zawierają także sugestie dotyczące ruchu samochodów, budowy parkingów i uruchomienia nowych szlaków pieszych.

– Zespół ds. zagospodarowania kampusu przygotował szczegółową analizę terenu – mówi rektor prof. Henryk Krawczyk. – Dzięki temu wiemy, czym dysponujemy, co możemy planować i gdzie, tak aby nie łamać walorów naturalnych i historycznych terenu uczelni, ale także planować rozwój w zgodzie z otoczeniem. W następnym etapie kolejno będziemy ogłaszali konkursy na dane parcele.

Prezentowane plany należy traktować jako wstępną propozycję rozwoju kampusu. Mogą być one poprawiane, uzupełniane, dostosowywane do nowych potrzeb i możliwości.

Wiemy, że nie znajdziemy dobrych rozwiązań bez otwartej dyskusji, dlatego uruchamiamy forum opinii on-line. Każdy, komu temat jest bliski może wypowiedzieć się na temat planowania przestrzeni uczelnianego kampusu tak, aby stał się on miejscem jeszcze ciekawszym, przyjaźniejszym i piękniejszym. Opinie będą na bieżąco zbierane i analizowane w zespole ekspertów.

– Głównym założeniem jest otwarcie terenu politechniki na otaczającą zieleń, uatrakcyjnienie przestrzeni publicznych, powiązanie ich ze ścieżkami parkowymi, leśnymi i z ulicami Wrzeszcza – tłumaczy dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, przewodnicząca zespołu ds. rozwoju przestrzennego Politechniki Gdańskiej. – Zakładamy, że kampus będzie również przestrzenią atrakcyjną dla mieszkańców Wrzeszcza i że uda nam się mądrze spiąć na nowo rozerwane fragmenty tej dzielnicy. Ważne jest również to, że chcemy eksponować efekty naszej pracy badawczo-naukowej. Planujemy stworzyć miejsca do prezentacji nowoczesnych technologii, zabytków techniki, rzeźb i instalacji studenckich, ale przy okazji otworzyć przestrzeń rekreacyjną. Mam nadzieję, że udało nam się ukształtować szereg interesujących i zróżnicowanych wnętrz urbanistycznych, uliczek, pasaży, powiązanych ze sobą placów.

Plany, przygotowane przez zespół architektów stanowią wstępny szkic rozwoju kampusu, który powinien być poprawiany, uzupełniany i dostosowywany do nowych potrzeb. Ważne jest jednak także i to, by w instytucji, o tak wielkim potencjale, jaką jest Politechnika Gdańska, kierownictwo wszystkich wydziałów planując ewentualne inwestycje, znało ogólną wizję rozwoju kampusu i twórczo ją dopełniało siłą własnych zamierzeń inwestycyjnych.